Nieuws

09 JUL

4.4.1 Ambtsonkosten

Overeenkomstig de afspraak met de Belastingdienst zal ook voor 2012 het forfaitaire bedrag van € 165,- per maand worden gehandhaafd. Dit bedrag is onder meer bestemd voor bureaukosten (papier- portikosten), vergaderkosten, representatiekosten, kosten ambtskleding (albe, hemd, stola), vakliteratuur (boeken, abonnementen), permanente educatie (bezinningsdagen) en overige kosten voor zover deze niet door het kerkbestuur worden gedragen.
N.B. Reis- en telefoonkosten vallen hier dus niet onder.
09-07-2005