Nieuws

09 JUL

3.4 Pensioenverplichtingen

De dienstverbanden bij parochies zijn soms heel klein in aantal uren. Elke categorie medewerkers kent een eigen pensioenregeling. Het treffen van een pensioenvoorziening behoort vandaag de dag tot de normale arbeidsvoorwaarden.

Een werkgever is wettelijk niet verplicht om een pensioenvoorziening te treffen. Als hij dit desalniettemin voor één medewerker doet, dient hij alle medewerkers een pensioenvoorziening aan te bieden. Er kan dus in principe géén onderscheid gemaakt worden tussen medewerkers, als het gaat over het opbouwen van pensioen. Sommige medewerkers stellen evenwel geen prijs op een pensioenvoorziening, in die gevallen moet men onderling wel overeenkomen om daarvan af te zien. Dit dient dan overigens nadrukkelijk en schriftelijk in de arbeidsovereenkomst of een schriftelijke afstandsverklaring te gebeuren. Of deze uitsluiting mogelijk is hangt bovendien af van het pensioenreglement. (zie ook hoofdstuk 11)
09-07-2005