Nieuws

09 JUL

3.1 Landelijke regelingen

Sinds midden jaren tachtig wordt er op kerkprovinciaal niveau gestreefd naar een uniformering van de in een parochie voorkomende arbeidsverhoudingen. Er gelden per beroepsgroep dezelfde regelingen in de bisdommen op het gebied van honorering en aanverwante arbeidsvoorwaarden. Deze zijn veelal tot stand gekomen na overleg tussen afgevaardigden van de bisdommen en van de desbetreffende belangenorganisaties. De landelijk geldende regelingen worden uitgegeven door het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap (SRKK) te Utrecht, en zijn ook via het bisdom te verkrijgen. Jaarlijks worden bovendien voor alle categorieën van medewerkers de nieuwe honorerings- en premiebedragen vastgesteld. Ook dit gebeurt in een landelijk overleg.
09-07-2005