Nieuws

09 JUL

2.12 Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is bedoeld voor de plaatselijke geldwerving ten behoeve van parochies. De Actie Kerkbalans is een interkerkelijk initiatief, derhalve vindt zij ook plaats ten behoeve van de geldwerving van gemeenten van de protestantse kerkgenootschappen. Ervaring leert dat deelname aan de Actie Kerkbalans van groot belang is voor een toename van de financiële bijdrage van parochianen.

De Actie Kerkbalans wordt jaarlijks in januari gestart met een publieke campagne. Uiteraard kan de geldwerving het gehele jaar door plaatsvinden. Ten behoeve van de Actie Kerkbalans ontwerpt een landelijke commissie het algemene actiemateriaal. Ieder jaar (omstreeks augustus) ontvangt elke parochie een overzicht van het beschikbare actiemateriaal alsmede een bestellijst en het verzoek om deze uiterlijk eind september in te dienen. Het materiaal wordt vervolgens centraal geproduceerd. Elk jaar moeten weer parochies teleurgesteld worden, omdat zij de bestellijst niet op tijd hebben ingeleverd. Dit kan voorkomen worden door de actie goed op de agenda van de parochie te zetten en een goed contact te houden met de organisatie van actie kerkbalans. Meer informatie daarover kunt u verkrijgen via het bisdom.

» De handleiding voor de actie Kerkbalans in parochies is verkrijgbaar via het bisdom. «
09-07-2005