Nieuws

09 JUL

2.11 Bijdrage voor het Bisdom 2011

De bijdrage voor het bisdom is gebaseerd op de jaarrekening 2009 van de parochies. Het percentage bedraagt 9% over de inkomsten (waarvan 6% ter dekking van de kosten van het bisdom, 3% als solidariteitsbijdrage). De bijdrage wordt door het bisdom geïnd.
09-07-2005