Nieuws

09 JUL

2.7 Teruggave dividendbelasting

De bij de uitkering van dividenden ingehouden dividendbelasting kan door de besturen van kerkelijke instellingen teruggevraagd worden. Buiten beschouwing blijft de dividendbelasting ingehouden op de opbrengst van effecten welke binnen drie maanden na verkrijging weer zijn vervreemd. De ingehouden dividendbelasting moet meer hebben bedragen dan € 23,--. Het bestuur kan op een aangiftebiljet bij de Inspecteur der Vennootschapsbelasting een verzoek om teruggave indienen. Bij de aangifte tot teruggave moeten de desbetreffende originele dividendnota’s overhandigd worden.

Dividendbelasting dient binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is ingehouden te worden teruggevraagd. Inspecties der Vennootschapsbelasting vindt u in ’s Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Het formulier voor teruggave kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl onder zakelijk - "dividendbelasting"- "formulieren".
09-07-2005