Nieuws

09 JUL

2.6 Fundaties

Het Wetboek van kerkelijk recht (1987) kent de mogelijkheid van fundaties. Een fundatie houdt in dat iemand een kapitaal stort bij de parochie, uit de rente waarvan H. Missen voor een of meerdere personen worden opgedragen. De parochie heeft goedkeuring nodig van de bisschop, alvorens de fundatie rechtsgeldig kan worden gevestigd. Fundaties worden aangegaan voor de duur van een bepaald maximum aantal jaren, niet meer dan 20.

» Het formulier voor het aangaan van een fundatie is te downloaden als PDF-bestand. «
09-07-2005