Nieuws

09 JUL

Voorwoord

Hierbij worden u de richtlijnen van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch aangeboden betreffende honoreringsregelingen, personeelszaken en andere aanverwante zaken.
De voor u liggende Diocesane Regelingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2010.  Indien u meer exemplaren wenst te ontvangen gelieve u contact op te nemen met het bisdom.
Deze tekst is tevens beschikbaar via onze website , die ook diverse downloadmogelijkheden biedt. Wij hopen u met deze uitgave van dienst te zijn geweest.

Op- en aanmerkingen blijven van harte welkom.

drs. P.A.M. Broeders, diaken
directeur-econoom
's-Hertogenbosch, januari 2010

Adres: Bisdom van ’s-Hertogenbosch
Parade 11
Postbus 1070
5200 BC ’s-Hertogenbosch

telefoon: 073 612 54 88
fax: 073 613 68 50
e-mail: bisdom@bisdomdenbosch.nl
website: www.bisdomdenbosch.nl
09-07-2005