Nieuws

08 JUL

2.1 Samenwerking van parochies

Steeds vaker werken parochies samen en/of delen zij pastorale krachten -priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers- die voor meer dan één parochie werkzaam zijn. Een en ander heeft ook gevolgen op financieel gebied. Het is van belang dat de betrokken parochies hun onderlinge afspraken goed regelen. Als sprake is van betaalde ambtsdragers of beroepskrachten, dienen de afspraken altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Voor het overige kan samenwerking informeel zijn dan wel een formele basis hebben.

Aan de toekomstige samenwerking van parochies wordt uitvoerig aandacht besteed door de beleidsnota van de bisschop (Groeien in geloof, geloven in groei) april 2009.

» Via het bisdom is diverse informatie over de samenwerking en fusies van parochies te verkrijgen. Tevens verwijzen wij u graag naar de informatie zoals opgenomen op de website van het bisdom. «
08-07-2005