Nieuws

08 JUL

1.2 Kerkelijke regelingen

Voor de gehele R.-K. Kerk geldt het Wetboek van Kerkelijk Recht, ofwel de Codex Iuris Canonici, afgekort de CIC van 1983. De CIC is het uitgangspunt van de regelingen die vervolgens door de bisschoppen, gezamenlijk of individueel, worden gemaakt. Dit wetboek is in 1987 in een tweetalige versie uitgegeven door Licap cv te Brussel en Gooi & Sticht te Kampen.

Voor parochies en andere kerkelijke instellingen gelden tevens regelingen die door de bisschoppen gezamenlijk zijn vastgesteld dan wel door de eigen bisschop afzonderlijk.
08-07-2005