Nieuws

08 JUL

Voorwoord

Hierbij worden u de richtlijnen van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch betreffende honoreringsregelingen, personeelszaken en andere aanverwante zaken. Ons streven is u voortaan zo vroeg mogelijk aan het begin van een kalenderjaar te informeren. Wij blijven daarbij echter afhankelijk van informatie van derden.

Wij spreken de wens uit dat allen voor wie wij deze richtlijnen opzetten, hun voordelen halen uit de informatie.

Op- en aanmerkingen blijven van harte welkom.

Diaken drs.P.A.M. Broeders, econoom
’s-Hertogenbosch, juni 2005

Adres:
Bisdom van’s-Hertogenbosch
Parade 11 
Postbus 1070 
5200BC ’s-Hertogenbosch

telefoon: 073 612 54 88
fax: 073 613 68 50
e-mail: mailtbisdom@bisdomdenbosch.nl
website: /

08-07-2005