Nieuws

01 JUL

Te gast uit Palestina

Uit Palestina, waar Jezus geboren is, komen 16 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 29 jaar. Het leven is moeilijk voor hen; ze hebben weinig bewegingsvrijheid vanwege de talloze wegversperringen en vanwege een kolossale muur van 8 meter hoog. Het is moeilijk om een bezoek te brengen aan Palestina. Er komen dan ook bijna geen pelgrims naar Bethlehem, met armoede en verpaupering als gevolg. Andersom is het voor hen lastig om Palestina te verlaten. Ze beschouwen de wereldjongerendagen dan ook als de reis van hun leven!

Ze bereiden zich voor op de WJD door middel van cursussen dans, toneel, kunstzinnige expressie en communicatie. Geweldloze weerbaarheid, daar willen ze iets van laten zien aan de Nederlandse jongeren. “We hopen dat we plezier zullen hebben met elkaar, maar ook dat we van elkaar kunnen leren en vriendschappen kunnen sluiten.”
01-07-2005