Nieuws

01 JUL

Te gast uit Letland

De 38 jongeren die uit Letland komen, vertegenwoordigen parochies en bisdommen uit het gehele land.

Ilja (18): “In Nederland verwacht ik een goede ontvangst en een geweldige tijd bij goede mensen, en plezier! Als het gaat om Keulen: goede ervaringen en onvergetelijke emoties, evenals vreugde om Gods glorie!!!!”

Sabine (17): “Het zullen mijn eerste wereldjongerendagen worden, dus ik weet niet zo goed wat ik er van kan verwachten. In ieder geval hoop ik dat deze ervaring mijn geloof zal versterken. Op de katholieke middelbare school waar ik vroeger op zat, werd er veel georganiseerd rondom het geloof. Sinds ik van die school af ben, ga ik minder vaak naar de kerk. Ik zing wel in het koor van de St. Jacobs kathedraal, maar vanwege studie kan ik niet altijd. Ik hoop echt dat de wereldjongerendagen mijn geloof en vertrouwen in God een impuls geven!!!”

Elina (25): “Ik hoop dat ik in Nederland steun ervaar van mijn medebroeders- en zusters, om vrijuit ons geloof te beleven en om dichter bij God te komen. Daarnaast wil ik leren over de cultuur en het (gezins)leven van de Nederlanders.
Van de Wereldjongerendagen verwacht ik vriendschap, innerlijke vrede, bemoediging en het ontmoeten van Jezus.”

Aija (21): “De twee weken in Nederland en Keulen, hoop ik in stilte met God door te brengen. Ik maak niet echt onderscheid tussen het verblijf in Nederland en Duitsland; voor mij is het één geheel. Wellicht is de voorbereidingsweek in Nederland meer persoonlijk van aard en gefocust op de persoon zelf, terwijl Keulen een meer serieuze en diepere aangelegenheid is. Het is prachtig dat we in Nederland bij families gaan logeren. Het is speciaal vanwege de ontmoetingen die gaan plaatsvinden, maar ook vanwege de kennismaking met de cultuur en tradities van een ander land. Ik ben gefascineerd door zulke evenementen, waar zo veel mensen bij elkaar komen, omdat dit de gelegenheid biedt om God te ervaren.”

Linda (20): “In Nederland wil ik graag deelnemen aan conferenties en workshops, om meer te weten te komen over de problematiek waar de huidige kerk mee geconfronteerd wordt. Ik denk dat er niet alleen groepsactiviteiten zullen zijn, maar dat er ook tijd is om te luisteren naar elkaars hart en om te praten over de verwachtingen over Keulen. En daarnaast natuurlijk bidden en aanbidden, tijd voor Jezus! Ik heb erg genoten van de vorige Wereldjongerendagen, dus ik verwacht hetzelfde van Keulen; vruchtbare ontmoetingen en reflectie op het hoofdthema van de Wereldjongerendagen.”
01-07-2005