Nieuws

29 JUN

4-Kenmerken van het nieuwe systeem

Dit systeem betreft een geïntegreerd pakket ofwel een complete werkomgeving: dat wil zeggen dat voor parochiële medewerkers allerlei functies beschikbaar komen die onderling met elkaar verbonden zijn, zodat gegevens maar éénmalig hoeven te worden vastgelegd en uitwisseling van gegevens en documenten een stuk eenvoudiger wordt. De gezamenlijke bisdommen bieden bepaalde functionaliteiten en het is aan de parochies in hoeverre zij daar gebruik van maken.
Er is dus alleen sprake van centrale opslag van gegevens en software en niet van een centraal systeem. Iedere parochie heeft zijn eigen omgeving en blijft eigenaar van zijn eigen gegevens.

Een ander belangrijk aspect is dat het nieuwe systeem uitgaat van één gemeenschappelijke gegevensset voor parochies. De voormalige Sila dataset, beheerd door Sila, verdwijnt. Dit betekent dat de parochie geen mutaties meer hoeft op te sturen naar Sila en geen mutaties meer handmatig hoeft te verwerken vanuit Sila. Ook zullen de vaak optredende verschillen tussen beide administraties tot het verleden gaan behoren.

Het nieuwe systeem werkt via een beveiligd internet, extranet genaamd en wel volgens het principe van internet-bankieren: inloggen (via een Remote Desktop Connection) op het bestand van de desbetreffende parochie in de centrale databank van het Landelijk R.K.Centrum voor Ledenadministratie. De penningmeester, ledenadministrateur of pastor kan inloggen via zijn/haar eigen PC tot die gegevens waartoe hij/zij toegang heeft. Via een beveiligingsmethode heeft hij/zij alleen toegang tot die gegevens die voor hem/haar van belang zijn. Een pastoor die verantwoordelijk is voor meerdere parochies, bijv. van een pastorale eenheid, heeft leesrechten tot alle gegevens van zijn parochies en mutatierechten voor enkele tabellen.

De deeladministraties zijn met elkaar verbonden zodat wijzigingen automatisch doorgevoerd kunnen worden in de verschillende deeladministraties.

Het allerbelangrijkst is dat parochies af zijn van het handmatig verwerken van de Sila-mutaties. Er is een automatische koppeling tussen Sila en het nieuwe systeem. Parochies kunnen uiteraard wel zien wat er gaat muteren en daar op ingrijpen indien nodig. Ook wordt het eenvoudiger om voorkeursleden aan- of af te melden, rechthebbenden van graven te traceren of bijv. facturen te produceren voor afnemers van kerkelijke diensten zoals huwelijk, begrafenis, stipendia etc. Een parochie hoeft in elk geval geen papier meer richting Sila te sturen met correcties of aan- en afmeldingen.

Het nieuwe systeem wordt parochies niet opgelegd, maar aangeboden. Daarbij doen wij ons best het wel zo aantrekkelijk maken dat u het aanbod niet wilt afslaan. In een gesprek worden aan de hand van een draaiboek de diverse aspecten van de overstap (o.a. het conversie-, het implementatie- en het opleidingstraject) besproken.

Voor meer informatie, zie vervolgpagina, Kerkledenadministratie en de website van SILA.
Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.

29-06-2005