Nieuws

29 JUN

3 Nieuw automatiseringssysteem voor de parochies

Met ingang van 1 januari 2006 zal er voor de R.K.parochies een nieuw automatiseringssysteem beschikbaar komen.

In deze landelijke databank worden niet alleen de burgerlijke, maar ook kerkelijke  gegevens bijgehouden. Dit systeem omvat straks de mogelijkheden van de bekende ledenadministraties zoals die nu gevoerd wordt in bijv. Kerkhulp, KLA of Baruch. Daarnaast komen beschikbaar: de bijdrageadministratie voor de kerkbijdrage; de boekhouding zoals nu vaak gevoerd in Kerkhulp, KLA of Kerkboek; de pastorale administratie zoals die nu soms m.b.v. een pastorale module gevoerd wordt en tot slot een beperkte of uitgebreide kerkhofadministratie. Binnen dit systeem blijven parochies beschikken over hun eigen ledenadministratie, waarop alleen mensen die geautoriseerd zijn kunnen inloggen. De parochie blijft zelf beoordelen welke gegevens ze nodig heeft voor haar pastorale arbeid.

Vanaf 1 jan.2006 wordt fasegewijs de nieuw ontwikkelde software aan parochies aangeboden. Onderdeel van de implementatie bij parochies is een conversieplan; conversie van de statistische gegevens van zowel de Sila als de parochie, zodat ook de verschillen zichtbaar worden en de correcties kunnen worden doorgevoerd.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch, dat dit systeem samen met de overige R.K.bisdommen invoert, hoopt zo te voorzien in de groeiende behoefte van parochies om met adequate en eigentijdse middelen de eigen parochie te beheren. Het bisdom zal ook zorg dragen voor begeleiding en ondersteuning bij alle veranderingen die hiermee gemoeid zijn.

Juni 2005

Voor meer informatie, zie vervolgpagina, Kerkledenadministratie en de website van SILA.

Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.

29-06-2005