Nieuws

29 JUN

1-Belang van een goede kerkledenadministratie

Met het oog op schaalvergroting van parochies en een toenemend tekort aan priesters is het voor elke parochie in ons bisdom van pastoraal belang, om mensen correct en effectief te kunnen bereiken. De kerkledenadministratie maakt persoonlijk contact met individuele parochianen en met specifieke groepen mogelijk.

Een goede registratie van correcte gegevens betekent een ondersteuning van de parochieorganisatie. Het maakt het bijv. mogelijk om effectiever te werven en gericht op mensen een beroep te doen om aan activiteiten deel te nemen of om zich als vrijwilliger in te zetten. Evenzo maakt een goede bijdragenregistratie het de parochie mogelijk om doelgroepen te onderscheiden die elk op een specifieke wijze benaderd kunnen worden bij m.n. financiële acties.
Tenslotte is het in het belang van de parochianen zelf, dat een parochie beschikt over een actuele ledenadministratie die niet vervuild is door niet-geadministreerde verhuizingen, huwelijken/echtscheidingen en overlijdens.
De juiste mensen kunnen op het juiste ogenblik benaderd worden.
Kennen en gekend worden: daar gaat het om! Het "kennen van zijn schapen" en het "kennen van de herder" wordt in het Evangelie zelfs een wezenlijke eigenschap van Gods Volk genoemd en het "Ik ken u niet!" was reden voldoende voor een verwerping (Mt.7,23).

Sinds de aansluiting bij Sila is er op parochieel niveau veel tijd en energie gestoken in de kerkledenadministratie. In veel parochies begint men te ervaren dat als gevolg van deze inspanningen de administratie verder verbeterd en gecompleteerd is. Tegelijk lopen parochies t.a.v. het beheer en het gebruik van hun kerkledenadministratie steeds duidelijker tegen beperkingen en een aantal knelpunten op die om een adequate oplossing vragen. De parochiële kerkledenadministratie vraagt veel zorg en aandacht. Parochies mogen in deze rekenen op de ondersteuning van het bisdom en op onderlinge solidariteit.

Voor meer informatie, zie vervolgpagina, Kerkledenadministratie en de website van SILA.

Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.
29-06-2005