Nieuws

17 JUN

Tips voor Open Kerkweekend

Zaterdag 18 juni vond in Oirschot een voorbereidingsmiddag plaats voor parochies en kloosters die op 10 en/of 11 september 2005 hun kerkgebouw gratis openstellen voor publiek. Lees verder voor praktische tips.

Evangeliserend rondleiden
Dat is de bezoeker niet alleen vertellen over de cultuurhistorische en artistieke zaken in een kerkgebouw, maar vanuit een ‘persoonlijk getuigenis’ vertellen over de betekenis van alle zichtbare zaken in een kerkgebouw. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van een kruisweg of het altaar? Van belang is het gedrag van de bezoeker te kennen. Iemand die zojuist boodschappen heeft gedaan en een kerk binnenloopt kijkt er anders tegenaan dan iemand die goed gedocumenteerd een kerk bezoekt. Zoek als rondleider aanknopingspunten uit de geschiedenis, de bijbel, de liturgie en de sacramenten. Besef ook dat het openstellen van een kerkgebouw iets is van de hele parochie in plaats van alleen enkele rondleiders. Parochianen kunnen de mensen bijvoorbeeld persoonlijk ontvangen bij binnenkomst.

Voorbereiding
De Zcard die het bisdom heeft uitgegeven biedt een standaard plattegrond van een kerkgebouw met verwijzingen naar de belangrijkste zichtbare zaken. Zet voor het eigen kerkgebouw de ‘logica’ van het gebouw in een routekaart van buiten naar binnen. Laat aan de buitenkant met borden en vlaggen duidelijk zien dat de kerk open is voor publiek. Op markante punten in het gebouw is een half A4 uitleg (grote letters) zinvol. Zet alle feitelijke informatie (jaartallen en namen) op papier (foldertje). Accentueer ook een plaats van gebed en stilte en zorg voor een kinderhoek. Verzin eventueel een puzzeltocht door de kerk voor kinderen. Denk ook aan een boekentafel. Koffie en thee schenken a.u.b. niet in de kerk zelf. Extra Zcards ‘Kerk op zakformaat’ zijn te bestellen bij mevrouw A. van der Els (alleen per e-mail, per doosje van 40 ex.). Toezending in de eerste week september per post (vergeet niet het afleveradres aan te geven).

Publiciteit
Landelijke is er veel publiciteit. De Stichting Open Monumentendag geeft een magazine uit (150.000 ex.) dat eind augustus bij alle VVV kantoren, bibliotheken en ANWB kantoren is te krijgen. Ook het bisdom publiceert in het Bisdomblad en op deze website lijsten van deelnemende kerken. Verder zijn er veel gemeentelijke publicaties en ook huis-aan-huisbladen en regionale kranten besteden er aandacht aan. Vergeet ook niet het eigen parochieblad c.q. de website. Het bisdom zal lijsten van deelnemende kerken aan de media verstrekken. Komt uw kerkgebouw nog niet op de lijst voor en wilt u toch meeliften met de publiciteit van het bisdom en derden, stuur dan uw gegevens naar avdels@bisdomdenbosch.nl Vermeld om welk kerkgebouw het gaat (naam en plaats) en wanneer u open bent (10 en/of 11 september en openingstijden).

Restauraties en toren beklimmen
Voor kerken die in restauratie zijn of net gerestaureerd zijn adviseert het bisdom de aannemer erbij te vragen om bouwtechnische vragen te laten beantwoorden. Het betreden van steigers binnen of buiten het gebouw door bezoekers is niet toegestaan. Maak eventueel een kleine tentoonstelling met foto’s en bouwtekeningen van de restauratie. Het beklimmen van de toren is een aantrekkelijke manier om veel bezoekers binnen te krijgen. Echter het beklimmen van de toren door publiek is niet toegestaan, omdat deze niet voldoet aan het bouwbesluit. Ook al zijn er bordjes ‘betreden voor eigen risico’ geplaatst en gebeurt de beklimming onder toezicht, dan blijft de parochie aansprakelijk bij ongevallen. Het bisdom adviseert daarom de toren NIET open te stellen voor publiek, om ieder risico uit te sluiten.
17-06-2005