Nieuws

10 JUN

Eerste Bossche Misdienaarsdag

Dag voor misdienaars en acolieten (m/v)
In het kader van het jaar van de Eucharistie houdt het bisdom op zaterdag 27 augustus 2005 in Den Bosch haar eerste misdienaarsdag. Alle misdienaars en acolieten (jongens en meisjes) van 8 tot 16 jaar worden uitgenodigd voor een dag met een gevarieerd programma: een feestelijke en levendige eucharistieviering, een catechesemoment, picknick, speurtocht en een sport- en spelprogramma.
De uitnodigingen zijn intussen bij de parochies in de bus gevallen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Nadine Kessels, coördinator jongerenpastoraat van het bisdom, tel. 073-6125488, e-mail: nkessels@bisdomdenbosch.nl<
10-06-2005