Nieuws

01 JUN

In het Parochiehandboek - voorheen bekend als Diocesane Regelingen of Richtlijnen - worden u de richtlijnen van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch inzake honoreringsregelingen, personeelszaken en andere aanverwante zaken gepresenteerd. Ons streven is u zo vroeg mogelijk aan het begin van een kalenderjaar te informeren.

Momenteel wordt het Parochiehandboek bijgewerkt naar versie 2012. In het menu hieronder kunt u de richtlijnen (versie 2011) online raadplegen. Houdt u er rekening mee dat sommige regelingen ingrijpend veranderd zijn! De meest recente aanvullingen op het Parochiehandboek kunt u als PDF-document downloaden (Tarieven 2012 en Honorering 2012)
Vult u a.u.b. de registratiegevens voor deze downloads in, dan ontvangt u van ons updates zodra die beschikbaar zijn.

Het Parochiehandboek verschijnt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën.
  Voorwoord
 1. Inleiding
 2. De parochie
 3. De parochie in haar rol van werkgever
 4. Priesters en ongehuwde diakens
 5. Gehuwde diakens
 6. Pastoraal werk(st)ers
 7. Huishoudelijk medewerk(st)ers
 8. Dirigenten en organisten
 9. Kosters
 10. Overige medewerkers
 11. Diverse regelingen in verband met arbeid
 12. Regeling voor de kerkelijke ambtswoning
 13. Collectieve verzekeringen
 14. Belastingen
 15. Kerkelijke gebouwen
 16. Het aanvragen van machtigingen
 17. Belangrijke adressen
 18. Collecteschema 2012
 19. Overzicht informatie en model-contracten
01-06-2005