Nieuws

30 MEI

Oecumene en dialoog

Ons bisdom heeft – ondersteund door de katholieke Vereniging voor Oecumene – hart voor de oecumene. Er zijn nauwe contacten met het reformatorisch Pastoraal Beraad van de Kerken in het Zuiden; samen met de Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg is er een jaarlijkse ontmoeting met de ‘Evangelische Kirche’ van Kurhessen Waldeck in Duitsland. Vooral lokale Raden van Kerken en werkgroepen behartigen de oecumene in ons bisdom.

INFORMATIE:
Drs. Jac van Oppen
jvoppen@bisdomdenbosch.nl
30-05-2005