Nieuws

30 MEI

Missie en Ontwikkeling

We kennen bij de pastorale ondersteuning reeds lang de initiatieven van het Missiesecretariaat. Iedere parochie zou missionair moeten zijn, dat wil zeggen: haar missie, zending bewust zijn naar de leden van de gemeenschap, naar de mensen in de derde wereldlanden en hun Kerken en naar de andere godsdiensten. Het missiesecretariaat beschikt over een uitgebreide kalender met een scala van activiteiten die het missionaire aspect van ons kerk-zijn willen bevorderen, waaronder:
  • Dialoogbijeenkomsten met andere godsdiensten
  • Vredesbijeenkomsten
  • Missieactiviteiten
  • Bijeenkomsten voor missionarissen
  • Mentalisering en activering van de parochiegeledingen
  • Voorbereiding van acties zoals adventsactie (Solidaridad) en vastenactie.
INFORMATIE:
Drs. Paul ten Hacken (bisdomkantoor)
ptenhacken@bisdomdenbosch.nl
30-05-2005