Nieuws

30 MEI

OnderwijsOns bisdom heeft een bisschoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs. Hij ondersteunt vanuit de Kerk de ontwikkeling van de katholieke identiteit van de scholen. Er is contact met schoolteams, met schoolbesturen, met de identiteitsbegeleiders en met de onderwijsbegeleidinginstanties. Er worden contacten onderhouden met de landelijke bestuursgremia en de bisschoppelijke onderwijscommissies. Ook adviseert en ondersteunt hij parochiebesturen en pastores aangaande hun betrokkenheid op het onderwijs. Scholen kunnen vragen om begeleiding en ondersteuning van hun katholieke identiteit, bijv. bemiddeling, studiedagen of korte cursussen en gespreksbijeenkomsten rond geloof-bijbel-Kerkschool. De gedelegeerde bezoekt jaarlijks met de bisschop een aantal scholen.

INFORMATIE:
Drs. Tim Bangert - basisonderwijs, pabo’s, identiteitsbegeleiding en speciaal onderwijs
tbangert@bisdomdenbosch
30-05-2005