Nieuws

30 MEI

Diaconie

De diocesane Raad voor Diaconie werkt samen met de bisdommedewerkers die de diaconie tot hun bijzonder aandachtsveld hebben gemaakt. Ze willen werken aan plaatsen in het bisdom die zich kenmerken door een diaconale spiritualiteit en door effectieve zorg voor mensen.

Zij werken daarom aan mentaliteits-beïnvloeding, parochiële initiatieven en parochie-overstijgende handelingsmogelijkheden. De reeds bestaande ‘diaconale plaatsen van hoop’ in ons bisdom kunnen inspirerend zijn bij nieuwe initiatieven. (download de bisdombrochure 'Christus zichtbaar maken'). Geholpen door bisdommedewerkers kunt u wellicht nieuwe diaconale initiatieven opzetten, die de vitaliteit van uw parochie ten goede komen.

Informatie: : Drs. Jac van Oppen
jvoppen@bisdomdenbosch.nl
30-05-2005