Nieuws

30 MEI

CatecheseIn het verleden was de catechetische taak van de parochie bijna geheel in handen van de toenmalige parochiescholen. Nu de situatie in de samenleving en het onderwijs sterk veranderd is, kan die catechetische opdracht van de parochie niet meer volledig bij de scholen neergelegd worden. Iedere parochie zal zich opnieuw moeten bezinnen op haar catechetische taak aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor de parochiecatechese en de ontwikkeling daarvan heeft het bisdom reeds eerder een aantal brochures gepubliceerd en activiteiten ontplooid. Onze medewerkers willen graag helpen bij de bezinning over dit onderwerp, bij het ontwikkelen van parochiecatechese en de scholing van vrijwilligers. Er is materiaal voorhanden voor catechese aan jongeren, kinderen en volwassenen. Er is ervaring en er is enthousiasme en zij kennen ook mensen die al veel praktijkervaring in de parochie-catechese hebben.

INFORMATIE:
Mevr. drs. Ellen Kleinpenning
e-mail: ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl
30-05-2005