Nieuws

24 MEI

15. BiechtstoelDit is de eigenlijke plaats voor het sacrament van verzoening, de biecht. De persoon kan bij God zijn hart luchten door via de priester zijn zonden aan God te belijden. De priester mag namens God vergeving schenken. Biechten kan ook in een gewone kamer, die meer uitnodigt tot gesprek.
24-05-2005