Nieuws

24 MEI

7. PreekstoelOntstaan in de Middeleeuwen als gevolg van de grotere afmetingen van kerken. De ambo kon daardoor niet meer als plaats van verkondiging (preek) dienen. Daarom staat de preekstoel vaak in het midden van de kerk. In diverse kerken staat nog een preekstoel die in de praktijk echter bijna niet meer wordt gebruikt.
24-05-2005