Nieuws

24 MEI

2. Tabernakel
Kluisvormige kast waarin de communie - de hosties - wordt bewaard. Tabernakel is afgeleid van de tent die de Israëlieten meedroegen tijdens hun tocht door de woestijn en waarin de stenen platen met de 10 geboden stonden.
24-05-2005