Nieuws

24 MEI

Projectgroepen

Het bisdom werkt niet alleen met medewerkers op interne afdelingen op het bisdomkantoor. Er wordt ook gewerkt met projectgroepen, waarbij medewerkers van binnen en buiten de bisdomorganisatie zijn betrokken. Het doel van werken in projectgroepen is om vraagstukken multidisciplinair aan te pakken, gericht op een concreet eindresultaat. Werken in projecten gebruikt het bisdom om bijvoorbeeld nieuw pastoraal beleid voor te bereiden of om bestaande processen te verbeteren. Een projectgroep bestaat altijd uit een voorzitter en projectgroepleden. Een lid van de bisdomstaf is altijd de opdrachtgever voor een bepaald project. De voorzitter rapporteert de (tussentijdse) resultaten aan de bisdomstaf die hierover besluiten neemt.
24-05-2005