Nieuws

24 MEI

Gedelegeerden

Voor liturgische aangelegenheden en voor het katholiek onderwijs kent het bisdom bisschoppelijk gedelegeerden. De bisschop heeft zijn taak op deze gebieden aan bepaalde personen gedelegeerd, maar blijft er wel eindverantwoordelijk voor.

24-05-2005