Nieuws

18 MEI

Stichting Bisschoppelijk Museum

Deze stichting beheert in opdracht van de bisschop een deel van het museale kunstbezit van het bisdom. De stukken zijn ondergebracht in het Bisschoppelijk Museum te Uden, dat in 1923 door mgr. A.F. Diepen werd opgericht. Krachtens een participatie overeenkomst uit 1987 is de collectie van het Bisschoppelijk Museum in bruikleen gegeven aan het museum voor Religieuze Kunst te Uden. Sinds de oprichting in 1973 is het Bisschopplijk Museum een van de participanten van dit museum, dat is gevestigd in de abdij Maria Refugie van de zusters Birgittinessen te Uden.
18-05-2005