Nieuws

18 MEI

Diocesane Commissie Kerkelijke Kunst

De DCKK inventariseert kerkelijke kunst- en cultuurschatten van kerken, kloosters en rectoraten. Met name bij kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken is het van belang om een gedegen inventarisatie te hebben van alle roerende zaken. Het gaat daarbij niet alleen om antieke en zeer waardevolle stukken, ook zaken van recentere datum en van devotionele aard moet worden geregistreerd om niet verloren te gaan. De DCKK beschikt over een eigen depot waar spullen kunnen worden opgeslagen in afwachting van hergebruik door parochies die erom verlegen zitten. Landelijk is er de Stichting Kerkelijk Kunstbezit te Utrecht die streeft naar centrale registratie van het kerkelijk kunst- en cultuurbezit.
18-05-2005