Nieuws

03 MEI

Tien Punten Programma

Paus Johannes Paulus II heeft een Jaar van de Eucharistie uitgroepen dat loopt tot en met oktober 2005.
Het Bisdom van 's-Hertogenbosch organiseert tal van activiteiten. Het thema past goed in het meerjaren evangelisatie-programma, omdat het sacrament van de Eucharistie bij uitstek evangeliserend is. Op dit moment staan er tien activiteiten op de rol.

  • Aanbod aan parochies om negen catechetische bijeenkomsten te houden, waar ook de beleving en verwerking rond de Eucharistie duidelijk aan bod komen.
  • Op 12 maart is er voor 'allen die meewerken in het pastoraat' een dag in het kader van het Eucharistisch Jaar. Die dag spreekt pater dr. A. Ward SM van de congregatie van de Eredienst uit Rome, is er een presentatie van het bovengenoemde catecheseproject en een gebedswake bij het H. Sacrament.
  • De sacramentsbroederschappen uit het bisdom worden samengebracht en uitgenodigd om in hun eigen omgeving extra aandacht te geven aan het Jaar van de Eucharistie
  • Tijdens de jeugdkampen in de zomer staat het thema Eucharistie centraal in de catechese. Tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen heeft de Eucharistie een belangrijke plaats vanwege het thema: "Kom laat ons Hem aanbidden."
  • Voor de kinderen die in 2005 hun eerste H. Communie doen komt een speciaal gedachtenisprentje.
  • De Mariabedevaartsplaatsen wordt gevraagd speciaal aandacht te schenken aan de relatie tussen Maria en de Eucharistie.
  • Op Sacramentsdag, zondag 29 mei, verschijnt er een korte brief over de Eucharistie.
  • De priesterraad staat dit jaar in het teken van de Eucharistie. Ze bereidt de hierboven genoemde brief voor, gaat in op de voorbereiding van de verkondiging en het waardig vieren van de Eucharistie naar aanleiding van de instructie uit Rome.
  • Op 27 augustus is er een speciale dag voor alle misdienaars (m/v) uit het bisdom.
  • Er komen een poster over de Eucharistie en foldermateriaal.

Landelijk zijn er ook enkele activiteiten waaraan de Nederlandse bisschoppen waar mogelijk gezamenlijk aan deelnemen: de Stille Omgang te Amsterdam op 12 maart, met als thema: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven. Op 9 juli: de martelaren van Gorcum. Zij werden vanwege hun geloof in de Eucharistie gemarteld. Ook staan in alle bisdommen de Wereldjongerendagen in Keulen als hoogste prioriteit op de agenda

03-05-2005