Nieuws

30 APR

EucharistiePaus Johannes Paulus II heeft in oktober van 2004 een wereldwijd Jaar van de Eucharistie afgekondigd. "Blijf bij ons Heer" ('Mane nobiscum Domine') heet de pauselijke brief die hij schreef en die de basis is voor een jaar lang aandacht voor dit 'basissacrament'. In het Bisdomblad van januari 2005 stond de Eucharistie centraal. In dit Eucharistie-dossier hebben we enkele publicaties voor u overgenomen.

"Evangelisatie en Eucharistie hebben beide met identiteit te maken. En die is nodig om kordaat naar buiten te kunnen treden, vertelt mgr. Hurkmans in een interview over Eucharistie en Evangelisatie. "De opdracht van Christus, om het Evangelie te verkondigen in de wereld, wordt iedere viering vernieuwd. Eigenlijk moet je zeggen: christen ben je nooit, je moet het van dag tot dag worden."

"Moge het Jaar van de Eucharistie aan allen de kostbare gelegenheid bieden om zich opnieuw bewust te worden van de onvergelijkbare schat die Christus zijn Kerk heeft toevertrouwd. Moge het een stimulans zijn tot een levendiger en meer doorleefde viering ervan, waaraan een christelijk bestaan moge ontspringen dat door de liefde getransformeerd is" Met deze woorden benadrukt de pauselijke brief 'Blijf bij ons Heer' het belang van het Jaar van de Eucharistie. De inegrale vertaling kunt U downloaden als pdf-bestand.(174Kb)

Het Vaticaan heeft onlangs een document uitgebracht met suggesties en voorstellen om dit jaar te vieren. Het betreft geen instructie over wat wel en niet mag, maar een lijvig document met concrete ideeën. Het complete document (38 pagina's) kunt u lezen als Word-document (116Kb)

In het bisdom Den Bosch krijgt het jaar van de Eucharistie extra aandacht in de vorm van een 10-puntenprogramma. Zo ontwikkelt het bisdom een aanbod voor parochies om negen catechetische bijeenkomsten te houden waar ook de beleving en verwerking rond de Eucharistie aan bod komen. Wat die andere 9 punten zijn leest u in dit nummer. De Nederlandse bisschoppen besteden ook gezamenlijk aandacht aan het thema. Tijdens de Stille Omgang op 12 maart en op het feest van de martelaren van Gorcum op 9 juli. En natuurlijk tijdens de Wereldjongerendagen van 16 t/m 21 augustus in Keulen.
30-04-2005