Nieuws

25 NOV

 
2011
 
Op 19 juni 2011 is te Nijmegen overleden de heer Johannes Antonius Verbruggen, pastoraal werker van de Parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen.
Jo Verbruggen werd geboren te Ledeacker op 13 september 1941. Vrijwel zijn hele werkzame leven is hij actief geweest binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 1972 werd hij benoemd en gezonden als pastoraal werker in de parochie Emmaus te Nijmegen. Vanaf 1 september 1983 was hij als pastoraal werker werkzaam in Wijchen (parochie De Hoeksteen), met name in de parochiewijk Achterlo rond de Emmanuelkerk. Hoewel Jo Verbruggen per 13 september 2006 officieel met emeritaat ging, bleef hij verbonden aan de parochie en in het pastoraat behulpzaam. Actief heeft hij nog meegewerkt aan de vorming van de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen, waarin hij het pastorale team tot aan zijn overlijden terzijde heeft gestaan. Moge hij rusten in vrede.


Op 27 mei 2011 is in Kapelle (B) overleden emeritus-diaken Hendricus Franciscus Gallée.
Emeritus-diaken Gallée werd geboren in Amsterdam op 18 april 1932 en tot permanent diaken gewijd op 24 september 1994. Hij was van 1994 tot 1996 werkzaam in verzorgingshuis Gervenhof te ’s-Hertogenbosch en tevens in de plaatselijke Kapucijnenkerk. Vervolgens werkte hij enige tijd in het Bejaardenhuis te Gooreind-Wuustwezel (B), waar hij woonachtig was en deel uitmaakte van de gemeenschap Ster van David.
Moge hij rusten in vrede!

Op zaterdag 30 april 2011 is te Oss overleden de zeereerwaarde heer drs. Petrus Bernardus Xaverius Maria van Thiel, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Overasselt.
Emeritus-pastoor Van Thiel werd geboren te Tilburg op 7 november 1925 en tot priester voor ons bisdom gewijd in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch door mgr. W. Mutsaerts op 11 juni 1949.
Na zijn priesterwijding studeerde hij aan de Lateraanse Universiteit te Rome, waar hij in juni 1953 doctoraal examen deed. Na zijn terugkeer in Nederland was hij vanaf 21 augustus 1953 kapelaan te Oisterwijk-parochie H. Johannes. Op 24 februari 1956 werd hij benoemd tot rector van de kweekschool Concordia aan de Papenhulst te ’s-Hertogenbosch en tegelijk tot secretaris van het vicariaat generaal. Op 12 augustus 1960 werd hij benoemd tot iudex prosynodalis en tevens tot conrector van het Groot Ziekengasthuis te ’s-Hertogenbosch. Op 17 januari 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Overasselt, uit welke functie hem op 1 februari 1995 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 24 april 2011 is te Oss overleden de zeereerwaarde pater drs. Adrianus Petrus Antonius de Jong M.S.F., emeritus-pastoor van de parochie H. Lambertus te Cromvoirt.
Emeritus-pastoor De Jong werd geboren in Langeweg op 26 mei 1925 en tot priester gewijd op 22 juli 1951. Hij was in het bisdom jarenlang werkzaam als leraar Frans aan het Maurick College te Vught en van 1974 – 1975 moderator van deze scholengemeenschap. Op 18 september 1988 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Lambertus te Cromvoirt uit welke functie hem op 1 september 1999 eervol ontslag werd verleend. Ook tijdens zijn emeritaat bleef hij zich inzetten voor zijn parochiegemeenschap in Cromvoirt.
Moge hij rusten in vrede!

Op 24 maart 2011 is te St. Oedenrode overleden de zeereerwaarde heer Henricus Martinus (Harrie) van de Ven, emeritus-pastoor van de parochie H. Petrus te Vught.
Emeritus-pastoor Van de Ven werd geboren in St. Oedenrode op 12 april 1928 en tot priester gewijd op 4 juni 1955. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Geffen, parochie H. Maria
Magdalena, van 1955-1957, als kapelaan te Cuijk, parochie H. Martinus, van 1957-1967, als kapelaan te Vught, parochie H. Petrus, van 1967-1970 en van 1970-1993 als pastoor van deze Vughtse parochie.
Moge hij rusten in vrede!
 
Op 23 februari 2011 is te Uden overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Alfonsus Maria Essens, emeritus-pastoor van de parochies H. Alphonsus de Liguori te Beneden-Leeuwen en H. Willibrordus te Boven-Leeuwen.
De zeereerwaarde heer Essens werd geboren in Tilburg op 30 april 1927 en tot priester gewijd op 29 juni 1959. Hij was lid van de Franse provincie van de Salesianen van Don Bosco, maar werd in 1976 geïncardineerd in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij was in dit bisdom werkzaam als pastor voor het jeugdwerk in de parochie Gestel-Zuid te Eindhoven van 1972-1978, als pastoor van de parochie H. Lambertus te Alphen a/d Maas van 1978-1988 en als pastoor van de parochies H. Alphonsus de Liguori te Beneden-Leeuwen en H. Willibrordus te Boven-Leeuwen vanaf 1988, uit welke functie hem op 1 augustus 1992 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!
 
Op zaterdag 5 februari 2011 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Maarten Christiaan Maria Wesseling s.m.a., emeritus-pastoor van de parochie H. Bartholomeus te Beek-Ubbergen.
De zeereerwaarde pater Wesseling werd geboren in ’s-Gravenhage op 28 maart 1937 en tot priester van de congregatie s.m.a. gewijd op 21 december 1963. Hij was lange tijd werkzaam als missionaris in Ghana. In het bisdom ’s-Hertogenbosch werkte hij als mede-pastor van de parochie Helmond-Noord van 1984–1992, als pastoor van de parochie H. Leonardus te Helmond van 1992–1995 en als pastoor van de parochie H. Bartholomeus te Beek-Ubbergen vanaf 1995, uit welke functie hem op 1 december 2010 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

2010

Op 5 december 2010 is te Arnhem overleden de zeereerwaarde pater Gerardus Benedictus Jansen m.h.m., emeritus-pastoor van de parochie H. Maria Boodschap te Goirle.
Emeritus-pastoor Jansen werd geboren in Hillegom op 31 december 1927 en op 11 juli 1954 tot priester gewijd. Hij was lid van de congregatie van de missionarissen van Mill Hill (m.h.m.). In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als pastoor te Goirle (parochie H. Maria Boodschap) van 1977-1998, als mede-pastor van de drie Goirlese parochies (H. Geest, H. Johannes Onthoofding en H. Maria Boodschap) vanaf 1998 en vanaf 2000 als mede-pastor van de parochie Goirle (ontstaan uit een fusie van de drie voornoemde parochies) uit welke functie hem op 5 april 2010 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede.

Op zaterdag 4 december 2010 is te Helmond, tijdens de Eucharistieviering in zijn parochiekerk, plotseling overleden de zeereerwaarde pater Daniël Egbertus Maria Balk a.a., pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Helmond.
Pastoor Balk werd geboren in Borne (Overijssel) op 6 april 1940 en tot priester gewijd op 18 december 1965. Hij was lid van de orde van de Assumptionisten. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als kapelaan te Vught (parochie H. Paulus en H. Antonius) van 1975-1977, als kapelaan te Vught-Zuid van 1977-1982, als pastor te Helmond (parochie Helmond-Centrum) van 1985-1988, als waarnemend pastoor te Helmond (parochie Helmond-Noord) vanaf 1988, tevens als pastoor van de Helmondse parochies Z. Edith Stein en H. Paulus van 1992-2001, en als pastoor van de parochie H. Leonardus te Helmond vanaf 1996. Vanaf 2001 was hij tevens pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Binderen te Helmond. In 2003 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Helmond.
Moge hij rusten in vrede!
Op 22 oktober 2010 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater drs. J.J.A. Groenen msc. Pater Groenen werd geboren in Tilburg op 18 februari 1929. Hij legde de religieuze geloften af bij de Missionarissen van het Heilig Hart op 21 september 1949 en hij werd priester gewijd te Stein op 5 september 1954. Na aanvullende studies in Rome heeft hij de meeste jaren van zijn lange priesterleven gewijd aan de vorming van jonge mensen binnen zijn Congregatie en binnen het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Vanaf september 1969 tot einde 1981 was hij in Rome lid van het Generale Bestuur van de msc.
Teruggekeerd in Nederland vond pater Groenen, naast zijn taken binnen de congregatie, een tweede roeping in zijn grote inzet voor het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Te Eindhoven, Berkel-Enschot en later te Hapert heeft hij zich met veel verdiensten ingezet in de parochiepastoraal. Als eerste en vaste spirituaal geldt hij als medeoprichter van het Sint-Janscentrum, en heeft hij tientallen jonge mannen tot het priesterschap geleid. Met de toenmalige rectoren mgr. drs. A. Hurkmans, drs. J. Miltenburg en de Missiezusters van het Kostbaar Bloed heeft ‘de pater’ het seminarie tot een thuis gemaakt voor velen.
Moge hij rusten in vrede!
 
Op 26 september 2010 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Caspar Johannes Maria Vink sss, emeritus-pastoor van de parochie H.Paulus te Nijmegen.
De zeereerwaarde pater Vink werd geboren in Sambeek op 25 januari 1930 en tot priester van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament gewijd op 26 juli 1956. Hij was in het bisdom van  's-Hertogenbosch werkzaam als pastor van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen van 1981 tot 1984, als pastoor van de parochie H.Joseph te Stevensbeek van 1986 tot 2001 en als waarnemend pastoor van de parochies H.Paulus en allerheiligst Sacrament te Nijmegen van 2003 tot 2005, in welke laatste parochies hij tot kort voor zijn overlijden assistentie verrichte.
Moge hij rusten in vrede!

Op 12 september 2010 is tengevolge van een noodlottig ongeval te 's-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer André Uijttewaal, pastoor van de parochie Moeder Teresa te 's-Hertogenbosch.
Pastoor Uijttewaal werd geboren in Utrecht op 7 januari 1960 en tot priester gewijd op 10 juni 1995. Hij was achtereenvolgens werkzaam als: mede-pastor van de parochie Helmond-Oost vanaf 1995, als pastor in Brazilië van 1996-2003, als pastoor van de Bossche parochies H. Anna (Hintham), H. Geest, HH. Harten, HH. Antonius van Padua en Barbara en Muntel-Vliert vanaf 2003 en een jaar later als pastoor van de pastorale eenheid Groot Oost te 's-Hertogenbosch, waartoe deze parochies gingen behoren. Vanaf september 2007 was hij werkzaam als pastoor van de parochie Moeder Teresa, bestaande uit de vroegere parochies H. Anna (Hintham), HH. Harten en H. Sacrament.
Moge hij rusten in vrede!
 
Op zaterdag 11 september 2010 is te Overpelt (B) overleden de zeereerwaarde pater Johannes Cornelius Pancratius Roes M.O., emeritus-pastoor van de parochie O.L. Vrouw Visitatie te Budel.
Emeritus-pastoor Roes werd geboren in Vessem op 23 september 1938 en tot priester gewijd op 21 februari 1965. Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Best (parochie H. Antonius) van 1967 - 1969, als godsdienstleraar aan de Mavo en Huishoudschool te Valkens-waard van 1969 - 1976 en tot 1978 tevens als weekendassistent in zijn geboortedorp Vessem, als gezinscatecheet in het dekenaat Valkenswaard van 1981 - 1986 en vanaf 1986 als pastoor van de parochie O.L. Vrouw Visitatie te Budel, uit welke functie hem op 1 augustus 2010 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 21 augustus 2010 is te Teteringen in het bisdom Breda overleden de zeereerwaarde heer Engelbertus Jacobus Schoonus, emeritus-pastoor van de parochie H. Nicolaas te Helvoirt.
Emeritus-pastoor Schoonus werd geboren in Udenhout op 30 april 1930 en tot priester gewijd op 26 mei 1956. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Kerkdriel (parochie H. Martinus) van 1956 - 1959, als kapelaan te 's-Hertogenbosch (parochie H. Lucas) van 1959-1969, godsdienstleraar aan de kleuterleidstersopleiding te Tilburg van 1969 - 1978, tevens kapelaan te 's-Hertogenbosch (parochie San Salvator) van 1974 - 1977 en tenslotte vanaf 1977 als pastoor te Helvoirt (parochie H. Nicolaas) uit welke functie hem op 15 april 1987 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 29 juni 2010 is te Nijmegen is overleden de zeereerwaarde pater drs. Michaël Joannes Antonius Wevers MSF, pastor/rector van Huize Maaszicht te Grave.
Pater Wevers werd geboren in Rotterdam op 25 juli 1928 en tot priester gewijd op 25 juli 1954. Hij was jarenlang werkzaam als leraar in de klassieke talen op de Steffenberg (de eigen middelbare opleiding van de paters MSF) en het Maurick College te Vught. In 1988 werd hij rector van de communiteit van zijn medebroeders te Grave en na hun verhuizing naar Teteringen (bisdom Breda) in 1994 werd hij in 1995 door de bisschop benoemd tot rector van Huize Maaszicht te Grave. Vanwege zijn vele verdiensten ontving hij op 78-jarige leeftijd de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau.
Moge hij rusten in vrede

Op 23 april 2010 is te Nijmegen overleden de eerwaarde heer Johannes Lodewijk Cornelis Weekers, emeritus-diaken van de pastorale eenheid H. Drie-eenheid te Nijmegen.Diaken Weekers werd geboren op 25 januari 1932 in Geldrop en na een werkzaam leven in het onderwijs tot permanent diaken gewijd op 25 september 1993. Hij was achtereenvolgens werkzaam in Nijmegen in het parochie-verband Hees-Neerbosch van 1993-2003, in de parochie Franciscus/Verrijzenis te Nijmegen van 2003-2005 en in de pastorale eenheid H. Drie-eenheid te Nijmegen vanaf 2005, uit welke functie hem op 1 februari 2006 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 10 maart 2010 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Henricus Josephus Antonius Maria Hooijmans, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Volkel (thans behorend tot de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland).
Emeritus-pastoor Hooijmans werd geboren op 27 september 1937 in ’s-Hertogenbosch en op 16 juni 1962 tot priester gewijd. Hij was achtereen-volgens werkzaam als kapelaan te Tilburg (parochie H. Hart (Noordhoek) van 1962–1967, als conrector en later rector van huize Boldershof te Druten, waarbij hij tevens was belast met de streekzielzorg in het dekenaat Druten van 1967–1981, als medepastor te Malden (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1981 en van 1983–1991 als pastoor van deze parochie, als pastoor te Volkel (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1991 en van 2004–2007 als pastor van de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland.
Moge hij rusten in vrede!

Op 9 februari 2010 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Joannes Cornelis Odulphus van de Sande, emeritus-pastoor van de parochie H. Georgius (St. Joris) te Eindhoven.
De zeereerwaarde heer Van de Sande werd geboren in Best op 25 oktober 1925 en tot priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch gewijd op 7 juni 1952. Hij was werkzaam als kapelaan te Nistelrode (parochie H. Lambertus) van 1952-1957, als kapelaan te Boxtel (parochie H. Petrus’ Stoel) van 1957-1963, als kapelaan te Oss (parochie Maria Onbevlekt Ontvangen) van 1963-1965, als moderator-godsdienstleraar aan de R.K. LTS St.Willibrordus te Oss van 1965-1975, als aalmoezenier voor het woonwagenpastoraat te Oss van 1968-1975 en als pastoor van de parochie H. Petrus (’t Hof) te Bergeijk van 1975-1982. Per 1 mei 1982 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Georgius te Eindhoven uit welke functie hem op 1 juli 1999 eervol ontslag in verband met emeritaat werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 17 januari 2010 is te Moergestel overleden de zeereerwaarde heer Gerardus Petrus Franciscus Rooymans, emeritus-pastor van kloosterbejaardenoord St. Stanislaus te Moergestel.
De zeereerwaarde heer Rooymans werd geboren in Budel op 5 juni 1925 en tot priester gewijd op 3 juni 1950. Hij was achtereenvolgens werkzaam als: kapelaan te Zeelst (parochie H. Willibrordus) van 1950–1955, kapelaan te Boxtel (parochie H. Petrus) van 1955–1959, kapelaan te Eindhoven (parochie H. Jozef) van 1959–1962, kapelaan te Erp (parochie H. Servatius) van 1962–1970, pastoor te Asten-Heusden (parochie H. Antonius van Padua) van 1970–1986 en als pastor van kloosterbejaardenoord St. Stanislaus te Moergestel vanaf 1986, uit welke functie hem op 5 juni 1990 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede

Op 8 januari 2010 is te Heeswijk-Dinther overleden de zeereerwaarde heer dr. Bernardus Wilhelmus Maria Speekenbrink, emeritus-pastor van de parochies Binnenstad (St. Cathrien) en H. Geest te ’s-Hertogenbosch.
Emeritus-pastoor Speekenbrink werd geboren te Waalwijk op 8 april 1923 en tot priester gewijd op 22 mei 1948. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Druten (parochie HH. Ewalden) van 1948-1950, student in de theologie (dogmatiek) aan het Angelicum te Rome van 1950-1953, kapelaan te Nijmegen (parochie H. Antonius van Padua) van 1953-1956, leraar aan het Grootseminarie te Haaren van 1956-1962, rector van het St. Jozefziekenhuis te Veghel van 1962-1968, pastoor van de parochie St. Cathrien te ’s-Hertogenbosch van 1968-1972, pastor van de parochie Binnenstad te ’s-Hertogenbosch (waartoe ook de parochie St. Cathrien toen behoorde) vanaf 1972, uit welke functie hem op 1 december 2004 eervol ontslag werd verleend. Van 1985-2004 was hij tevens pastoor van de parochie H. Geest te ’s-Hertogenbosch.
Na zijn studie theologie aan het Angelicum in Rome promoveerde hij aldaar in 1953 tot doctor in de Theologie op het proefschrift “De heilsbetekenis van Christus’ Verrijzenis. Formulering en betekenis van een Verrijzenis-adagium vanaf St. Augustinus tot St. Thomas”
Moge hij rusten in vrede!

2009

Op 19 december 2009 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Leonardus Johannes Martinus de Louw cicm, pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Reek.
Pastoor De Louw werd geboren 22 februari 1934 en tot priester van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Missionarissen van Scheut) gewijd op 22 juli 1962. Van 1963 tot en met 1991 werkte pater Van de Louw als missionaris in Zaïre-Afrika (Congo).
Per 13 september 1992 is hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius Abt waar hij tot aan zijn overlijden werkzaam was.
Moge hij rusten in vrede!

Op 18 november 2009 is te Malden overleden de zeereerwaarde heer Petrus Antonius Joannes Bardoel, emeritus-pastoor van de parochie Verrijzenis van Christus te Nijmegen.
De zeereerwaarde heer Bardoel werd geboren te Deursen op 23 augustus 1912 en tot priester gewijd op 30 juli 1938. Hij was werkzaam als kapelaan te Zeeland (parochie H. Jacobus de Meerdere) van 1938-1940, als kapelaan te Winssen (parochie H. Antonius van Padua) van 1940-1941, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Hart-Noordhoek) van 1941-1954, als kapelaan te Nijmegen (parochie H. Antonius-Groenestraat, thans behorende tot de Emmaus-parochie) van 1954-1958 en als pastoor te Nijmegen (parochie Verrijzenis van Christus) vanaf 1958, uit welke functie hem op 15 augustus 1978 eervol ontslag werd verleend.
Van 1970-1976 was hij lid van het Kathedraal Kapittel.
Moge hij rusten in vrede!

Op 13 november 2009 is te Aarle-Rixtel overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Antonius Jansen, emeritus-pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Binderen in Helmond en oud-deken van het dekenaat Helmond.
De zeereerwaarde heer Jansen werd geboren op 4 december 1931 te Bakel en tot priester gewijd op 15 juni 1957. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Wamel (parochie St. Victor en Gezellen) van 1957-1959, als kapelaan te Helmond (parochie H. Jozef) van 1959-1967, als moderator-godsdienstleraar aan het St. Odulphus lyceum te Tilburg van 1967-1969, als kapelaan te Helmond (parochie O.L. Vrouw van Binderen) in 1969 en vanaf 1970 als pastoor van deze parochie. Vanaf 1980 was hij werkzaam als pastor-teamleider van de parochie Helmond-Noord (o.a. bestaande uit de parochie O.L. Vrouw van Binderen), uit welke functie hem op 1 oktober 2001 eervol ontslag werd verleend. Van 1991-1997 was hij tevens deken van het dekenaat Helmond.
Moge hij rusten in vrede!

Op 28 oktober 2009 is te ’s-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer Jack Snackers, emeritus-pastoor van de parochie San Salvator te ’s-Hertogenbosch-Orthen.
De zeereerwaarde heer Snackers werd geboren op 1 juli 1924 te Heerlen en tot priester gewijd op 19 mei 1951. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan van de parochie H. Petrus te Heesch van 1951–1955, als kapelaan van de parochie St. Anna te Tilburg (thans behorende tot de parochie Binnenstad) van 1955–1960 en tegelijkertijd vanaf 1958 als leraar aan het Theresialyceum te Tilburg, als kapelaan van de parochie H. Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch van 1960–1962 en als rector van het Carolusziekenhuis te ’s-Hertogen-bosch van 1962–1967. In juli 1967 werd hij benoemd tot kapelaan en in december van datzelfde jaar tot pastoor van de parochie San Salvator te ’s-Hertogenbosch-Orthen, uit welke functie hem op 1 juli 1989 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 30 augustus 2009 is in Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Johannes Merkx, emeritus-rector van huize Vincentius te Udenhout en oud-geestelijk adviseur van de NCB/KVO.
De zeereerwaarde heer Merkx werd geboren in Haaren op 25 juni 1925 en tot priester gewijd op 19 mei 1951. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Wamel (parochie St. Victor en Gezellen) van 1951-1955, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Dionysius (Heike) van 1955-1962, als rector van huize Vincentius te Udenhout van 1962-1998. Van 1957-1991 was hij geestelijk adviseur van de NCB/KVO.
Op 30 april 1973 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en op 28 april 1985 tot Officier in deze Orde.
Moge hij rusten in vrede!

Op 19 augustus is te Vught op 84-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Henricus Johannes Maria Speekenbrink, emeritus-pastoor van de parochie H. Hart van Jezus te Vught.
Emeritus-pastoor Speekenbrink werd geboren op 11 februari 1925 in Waalwijk en tot priester gewijd op 3 juni 1950. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan in Nieuwkuijk van 18 augustus 1950-16 november 1956, als kapelaan in Helmond (parochie H. Leonardus) van 16 november 1956-29 augustus 1958, als kapelaan in Eindhoven (parochie H. Georgius) van 20 augustus 1961-5 juli 1966 als godsdienstleraar aan het Van der Putt-college in Eindhoven van 18 augustus 1961-15 augustus 1968, godsdienstleraar St. Catharinalyceum in Eindhoven, assistent in Eindhoven (parochie H. Maria Regina) van 5 juli 1966-19 juli 1968, kapelaan in Vught (parochie H. Hart van Jezus) van 19 juli 1968-18 maart 1969 en als pastoor in Vught (parochie H. Hart van Jezus) van 18 maart 1969-1 januari 1998.
Moge hij rusten in vrede.

Op 17 augustus is te Eindhoven op 85-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Gijsbertus Petrus Gerardus Lapidaire, emeritus-pastoor van de parochie H. Petrus te Heesch.
Emeritus-pastoor Lapidaire werd geboren op 23 juli 1924 in Eindhoven en tot priester gewijd op 11 juni 1949. Hij was werkzaam als kapelaan in Leende ( parochie H. Petrus Banden) van 12 augustus 1949-17 november 1950, als kapelaan in Eindhoven (parochie H. Catharina) van 17 november 1950-1 december 1956, als kapelaan in Tilburg (parochie St. Joseph - Heuvel - van 14 maart 1958-7 augustus 1959, als legeraalmoezenier van 1 december 1963-1 juli 1971, als pastor in Tilburg (parochie Binnenstad) van 1 juli 1971-1 mei 1976 en als pastoor in Heesch (parochie St. Petrus) van 1 mei 1976-1 september 1989
Moge hij rusten in vrede.

Op 9 juli 2009 is te Vught overleden de zeereerwaarde heer Hermenigildus Josephus Nicolaas van Helvoort, emeritus-pastoor van de parochie Vught-Zuid te Vught.
De zeereerwaarde heer Van Helvoort werd geboren in Rosmalen op 22 maart 1940 en tot priester van de Redemptoristen gewijd op 28 maart 1967. Op 20 februari 1979 werd hij geïncardineerd tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij was werkzaam als kapelaan te Tilburg (parochie O.L. Vrouw Koningin van de Vrede) van 1976-1977 en als pastoor en teamleider van de parochie Noord-West te Tilburg van 1978 tot 1987. Per 15 januari 1987 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Vught-Zuid te Vught uit welke functie hem in verband met zijn gezondheid op 15 april 2001 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 30 juni 2009 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Antonius Maria van den Eynde, geboren te Beek en Donk op 3 februari 1932 en tot priester voor ons bisdom gewijd door mgr. W. Mutsaerts op 15 juni 1957.De zeereerwaarde heer Van den Eynde was achtereenvolgens werkzaam als assistent te Beers-H. Lambertus (1957-1958), als kapelaan te Hintham-St. Anna (1958-1964) en te ’s-Hertogen-bosch (H. Antonius van Pauda, Muntel) van 1964-1971. Op 1 juli 1971 werd hij pastor van de toen opgerichte parochie Muntel-Vliert te ’s-Hertogenbosch en op 10 september 1977 pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes (Koningshoeven) te Tilburg, uit welke functie hem op 10 september 1997 eervol ontslag werd verleend. In de jaren 1993-1995 was hij tevens pastoor van de parochie Tilburg-H. Sacrament. Als emeritus was hij vanaf 10 september 1997 tot de sluiting van het huis op 1 november 2007 rector van Huize De Braacken te Vught.
Moge hij rusten in vrede!

Op 15 juni 2009 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer Franciscus Johannes de Kort, emeritus-pastoor van de parochie H. Willibrordus te Veldhoven-Zeelst.
De zeereerwaarde heer De Kort werd geboren in Hilvarenbeek op 11 november 1934 en tot priester gewijd op 27 mei 1961. Hij was werkzaam als kapelaan te Waalwijk (parochie H. Antonius van Padua) van 1961-1964, als kapelaan te Moergestel (parochie H. Johannes Onthoofding) van 1964-1965, als kapelaan te Gemert (parochie H. Gerardus Majella) van 1965-1971, als godsdienstleraar aan de LTS te Gemert en MAVO te Eindhoven van 1971-1976, als pastor en pastoor van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven van 1973-1978, als pastoor van de parochie H. Antonius van Padua (Villapark) te Eindhoven van 1978-1986, als aalmoezenier van het Woonwagencentrum te Eindhoven van 1978-1983 en als deken van het Dekenaat Veldhoven van 1988-2000. In 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Willibrordus te Veldhoven-Zeelst uit welke functie hem op 1 december 2000 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 9 juni 2009 is te Berghem overleden de zeereerwaarde heer Antonius Leonardus van Genugten, emeritus-pastoor van de parochie H. Willibrordus te Berghem.
Emeritus-pastoor Van Genugten werd geboren in St. Oedenrode op 13 juni 1933 en tot priester gewijd op 23 mei 1959. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Meerveldhoven (parochie H. Lambertus) van 1959-1964, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Antonius van Padua-Fellenoord) van 1964-1972, als pastor te Eindhoven (parochie Woensel-Zuid) van 1972-1973 en vanaf 30 juni 1973 als pastoor te Berghem (parochie H. Willibrordus) uit welke functie hem op 1 oktober 2002 eervol ontslag werd verleend.
In 1999 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onlangs, op 23 mei 2009 was hij 50 jaar priester.
Moge hij rusten in vrede!

Op 9 mei 2009 is te Kaatsheuvel overleden de zeereerwaarde heer Henricus Josephus van de Gevel, emeritus-pastor van de parochie Tilburg- Noord-Oost in Tilburg.
De zeereerwaarde heer Van de Gevel werd geboren in Son op 20 maart 1921 en tot priester gewijd op 22 mei 1948. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Zevenbergsche Hoek van 1948-1951, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Lambertus) van 1951-1962, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Willibrordus (Loven), thans behorende tot parochie De Vlaspit) van 1962-1968, als pastoor te Oostelbeers (parochie H. Andreas en H. Antonius van Padua) van 1968-1969, kapelaan te Tilburg (parochie H. Willibrordus - Loven) van 1969-1971 en tenslotte als pastor van de parochie Tilburg-Noord-Oost (waarvan de H. Willibror-dusparochie deel ging uitmaken), van welke functie hem op 1 april 1986 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 3 april 2009 is te Boxtel op 91-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Herman Antonius Karel Maria de Beer, emeritus-pastoor van de parochie H. Maria Regina en H. Antonius van Padua te Boxtel.
Emeritus-pastoor De Beer werd geboren op 15 augustus 1917 in Tilburg en tot priester gewijd op 25 juli 1942. Hij was allereerst werkzaam als kapelaan te Mill (parochie H. Willibrordus) van 1942–1947. Vervolgens was hij kapelaan te Oisterwijk (parochie H. Petrus) van 1947–1958. Vanaf 1958 was hij pastoor van de parochie H. Maria Regina en H. Antonius van Padua te Boxtel, uit welke functie hem op 1 juli 1985 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Op 4 februari 2009 is in Oeffelt overleden de zeereerwaarde heer Hendrikus Wilhelmus van Breemen, pastoor van de parochie San Salvator te Oeffelt en lid van de congregatie van de Broeders van Maastricht.
De zeereerwaarde heer Van Breemen werd geboren te Nijmegen op 24 april 1927. Op 15 augustus 1949 werd hij geprofest tot broeder van voornoemde congregatie en op 7 december 1974 werd hij tot priester gewijd. Hij was in het bisdom allereerst werkzaam als pastor te Cuijk (parochie H. Martinus) en Katwijk en Vianen van 1974 – 1985. Vervolgens werkte hij vanaf 1985 als pastoor van de parochies Oeffelt en Katwijk en Klein Linden. Op 1 september 1994 werd hem eervol ontslag verleend als pastoor van deze laatste parochie. Hij bleef werkzaam als pastoor van de parochie te Oeffelt.
Moge hij rusten in vrede

Op 1 februari 2009 is te Vlijmen overleden de zeereerwaarde pater Petrus Josephus Maria Dingenouts s.m., emeritus pastoor van de Parochie Emmaus te ’s-Hertogenbosch.
Pater Dingenouts werd geboren in Hoeven op 7 november 1933 en tot priester van de Sociëteit van Maria (Paters Maristen) gewijd op 29 september 1960. Hij was in het bisdom ’s-Hertogenbosch vanaf 15 augustus 1968 werkzaam als aalmoezenier voor het woonwagenpastoraat te ’s-Hertogenbosch en als kapelaan van de parochie H. Anna te ’s Hertogenbosch, van welke parochie hij in 1986 pastoor werd. In oktober 1994 werd hij tevens pastoor van de parochies Maria Geboorte en O.L.Vrouw Altijddurende Bijstand te ’s-Hertogenbosch. Onder zijn leiding is in 1998 een fusie tussen de drie parochies te Den Bosch-West tot stand gekomen middels oprichting van de Parochie Emmaus. Per 7 november 1998 is hem eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie Emmaus te ’s-Hertogenbosch. In zijn emeritaat is hij tot kort voor zijn dood actief gebleven in de parochies in de regio Den Bosch en voor het woonwagenpastoraat.
Moge hij rusten in vrede!

25-11-2008