Nieuws

14 APR

17. Gedachteniskapel

In veel kerken is een speciale plaats ingericht waar overledenen een jaar lang worden herdacht door een kruisje met hun naam op te hangen. Op Allerzielen, 2 november, de dag na Allerheiligen, herdenkt de rooms katholieke kerk alle gestorvenen. Veel kerken publiceren dan in hun parochieblad of in een speciale publicatie de overledenen van het afgelopen jaar.

14-04-2005