Nieuws

14 APR

14. WijwaterDit is gewijd water waarover een zegen is uitgesproken. Bij het in- en uitgaan van de kerk maken gelovigen een kruisteken met wijwater. Zij gedenken daarmee hun doopsel en hun verbondenheid met de kerkgemeenschap. Ook bidden zij hierbij om Gods bescherming.
14-04-2005