Nieuws

14 APR

11. Kruisbeeld

Op het altaar staat altijd een kruisbeeld, maar ook elders in de kerk treft men kruisen of kruisbeelden aan met het opschrift: INRI ‘Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’, Jezus van Nazaret, koning der Joden.

14-04-2005