Nieuws

14 APR

Tabernakel

Kluisvormige kast waarin de communie - de hosties - worden bewaard. Tabernakel is afgeleid van de tent die de Israëlieten meedroegen tijdens hun tocht door de woestijn en waarin de stenen platen met de 10 geboden stonden.

14-04-2005