Nieuws

13 APR

Na het herstel van de hiërarchie

 

  

HENRICUS DEN DUBBELDEN (1769-1851)
DE BISSCHOP DIE NOG NET GEEN BISDOM HAD

In 1831 werd deze pastoor van Gemert en deken van Helmond door paus Gregorius XVI benoemd tot apostolisch vicaris en dat bleef hij meer dan 20 jaren. Den Dubbelden vestigde zich op de Ruwenberg in Sint- Michielsgestel en bestuurde zijn territorium met krachtige hand. Hij bouwde bijvoorbeeld in 1839 het groot-seminarie in Haaren.
Na de afscheiding van België kwam koning Willem II de katholieken van Zuid-Nederland tegemoet: nog geen herstel van de hiërarchie, maar wel bisschopswijdingen voor de vicarissen. In 1842 werd Den Dubbelden bisschop gewijd. Maar het herstel van de hiërarchie kwam pas op 4 maart 1853 en toen was Den Dubbelden net overleden.

 

 

 

 

 

 

JOANNES ZWIJSEN (1794-1877)
BOUWER AAN DE KERK IN NEDERLAND

Geen bisschop heeft zo'n invloed gehad op het kerkelijk leven in Nederland als Zwijsen. Het was de krachtfiguur waar de kerk in de 19e eeuw dringend behoefte had.
Als coadjutor van vicaris Den Dubbelden, werd Joannes Zwijsen in 1842 titulair-bisschop van Gerra. Hij had een goede relatie met de toenmalige koninklijke familie en dat kan een rol hebben gespeeld in zijn carriëre. Meteen na het herstel van de hiërarchie in 1853 werd hij niet alleen formeel bestuurder van het bisdom van 's-Hertogenbosch, maar ook Aartsbisschop van Utrecht. In die hoedanigheid heeft hij o.m. een Provinciaal Concilie georganiseerd in de Sint Jan, canoniek parochies gesticht, weeshuizen, kloosterordes, kerk en armbesturen opgericht en het katholiek onderwijs opnieuw van de grond getild

 

 

 

 


 

ADRIANUS GODSCHALK (1819-1892)
BISSCHOP IN DE SCHADUW VAN ZWIJSEN

13-04-2005