Nieuws

12 APR

Het bisdom op de kaart

Het bisdom van 's-Hertogenbosch omvat een groot deel van de provincie Noord-Brabant en een gedeelte van de provincie Gelderland. Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Nijmegen zijn de vier grote steden in het bisdom. Ook kent het bisdom meerdere verstedelijkte gebieden, naast tal van plattelandsgemeenten. Het Bossche bisdom is ongeveer 6400 vierkante kilometer groot en telt ruim twee miljoen inwoners, waarvan 1,4 miljoen zich rekent tot de Rooms-Katholieke Kerk.

 

 

 

 

 

 

 


 

De economische situatie in de grote steden kenmerkt zich door een combinatie van industrie en dienstverlening. De dienstverlening wint daarbij aan terrein. Noord-Brabant en Gelderland kunnen zich in dat opzicht meten met de Randstad. Eindhoven, Tilburg en Nijmegen hebben een universiteit. 's-Hertogenbosch heeft een belangrijke regionale positie, mede vanwege het Gerechtshof waar zaken in hoger beroep dienen. In de grote steden is de samenstelling van de bevolking multicultureel en multireligieus.
In de verstedelijkte gebieden is het dagelijks leven vergelijkbaar met dat in de grote steden, met het verschil dat de sociale structuur wat hechter is. Op het platteland is de sanering van de landbouwsector duidelijk merkbaar. Het voorzieningen niveau staat hier onder druk. De sociale structuur is over het algemeen nog zeer hecht wat zichtbaar is in een sterk verenigingsleven.

In de verstedelijkte gebieden en de plattelands gemeenten lijkt het kerkelijk leven op het eerste oog nog zeer prominent aanwezig door de vele kerkgebouwen. Maar ook hier speelt zich een proces af waarbij door de vorming van fusieparochies en pastorale eenheden er steeds meer samenwerking vereist is tussen traditionele gebiedsgebonden parochies

Het bisdom van 's-Hertogenbosch is verdeeld in 12 dekenaten. Aan het hoofd van een dekenaat staat een deken, die in het Bossche bisdom tevens pastoor is van een eigen parochie. Hij treedt naar de parochies op namens de bisschop. Zijn werk behelst het controleren van de gang van zaken - ook in liturgisch opzicht - en het stimuleren van samenwerking tussen parochies op het gebied van katechese, diaconie, caritas en kerkopbouw.

12-04-2005