Nieuws

11 APR

WJD-nieuws

Inschrijvingstermijn verlengd

De inschrijvingstermijn voor de reis naar de Wereldjongerendagen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is verlengd tot 15 juli. Ruim 300 jongeren uit het bisdom hebben zich al ingeschreven.
De jongeren uit het bisdom Den Bosch gaan met een speciale trein in augustus naar de Wereldjongerendagen in Keulen.  Er is plaats voor 800 personen, waaronder 200 gehandicapten. De 'eigen' bisdomtrein vertrekt op maandag 15 augustus vanaf NS station Den Bosch en brengt de jongeren op 21 augustus weer terug.
Gastgezinnen

Het bisdom is voorafgaande aan de Wereldjongerendagen in Keulen gastheer voor groepen buitenlandse jongeren uit o.m. Brazilië, Canada en Engeland. Wil je als gastgezin een buitenlandse jongeren in huis nemen van 11 tot 15 augustus, neem dan contact op met je regiovertegenwoordiger. Als gastgezinnen zul je je gast naar de activiteiten brengen en ophalen. Verder wordt onder meer gevraagd om voor lunchpakketten te zorgen. Precieze informatie heeft je regiovertegenwoordiger
11-04-2005