Nieuws

05 MRT

Diocesane Commissie Kerkmuziek

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging van het bisdom van 's-Hertogenbosch staat ten dienste van de muziek en de liturgie. Ze legt zich toe op cursussen voor koordirectie, repertoiresamenstelling, zang en houdt instructie bijeenkomsten voor dirigenten, organisten, koorleden, cantoren en pastores. De Gregoriusvereniging beschikt over een toonkamer voor liturgische muziek, ze verzorgt ook de periodiek 'Opmaat'.
05-03-2005