Nieuws

05 MRT

Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit

De Diocesane Commissie Kerkelijke Kunst (DCKK) zorgt voor de registratie van alle kunst- en cultuurhistorische schatten in parochiekerken, kloosters en rectoraten in het bisdom. Met name bij kerken die aan de eredienst worden onttrokken is het van belang dat er een goede registratie plaatsvindt van alle roerende zaken. De DCKK doet dit in samenwerking met de parochies. Het gaat daarbij niet alleen om kostbare en antieke kunstvoorwerpen, maar ook om allerlei devotionalia die vaak een historische en/of emotionele waarde hebben. Ieder bisdom heeft een DCKK die vertegenwoordigd is in de landelijke federatie kerkelijk kunstbezit. De centrale registratie van alle kunstvoorwerpen, ook van de Oud-Katholieke en Protestantse kerken berust sinds 1977 bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland te Utrecht.
05-03-2005