Nieuws

05 MRT

Diocesane Ambtscommissie

Het bisdom en het seminarie beschouwen de ambtscommissie als een adviserend orgaan. De leden van deze commissie staan de verantwoordelijken voor de priester- en diakenopleiding met raad en daad bij. Zij adviseren vooral in beleidszaken en hebben vaak te maken met vertrouwelijke kwesties. Daarom gaan de leden van deze commissie discreet te werk.

De ambtscommissie komt zes maal per jaar samen, onder voorzitterschap van de vicaris-generaal die verantwoordelijk is voor de roepingenpastoraal.

 

05-03-2005