Nieuws

05 MRT

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer gaat over de dagelijkse materiële zaken van het bisdom. Vertegenwoordigd zijn de afdelingen: financiën, juridische zaken en bouwzaken. Aanvragen voor restauraties, verbouwingen, reparaties, verkoop, verhuur, aankoop en subsidies van kerken, pastorieën, gronden en andere onroerende goederen worden besproken. De Commissie van Beheer adviseert de bisschop. De voorzitter is de directeur-econoom van het bisdom, die namens de bisschop toestemming geeft die bindend is.
05-03-2005