Nieuws

05 MRT

Diakenberaad

Het bisdom 's-Hertogenbosch heeft een beraad van diakens, tot stand gekomen op wens van de permanente diakens zelf. Het beraad is bedoeld om alle kwesties die met het leven en werken van de permanente diakens - en hun gezinnen - van doen hebben, alsmede met hun opleiding en voortgezette vorming en verdieping met het bestuur van het bisdom te bespreken. De diakens die van het beraad deel uitmaken, vormen een afspiegeling van de diversiteit van de diakens in ons bisdom en zijn van verschillende leeftijd, gezinssamenstelling en werksector.

Vier keer per jaar vergadert het diaken beraad over thema's als: welzijn van de diaken en zijn gezin, afspraken met parochies, materiële zaken, permanente vorming en studie- en bezinningsdagen. Ieder jaar zijn er voor diakens studiedagen.
05-03-2005