Nieuws

05 MRT

Diocesane instellingen

Een aantal instellingen, commissies en advieslichamen is kerkrechtelijk voorgeschreven, ter advisering van de bisschop en ter bekrachtiging van sommige beleidsbeslissingen. Het Bossche bisdom heeft echter ook adviesraden zonder kerkrechtelijke status. Ze zijn desondanks voor het bestuur van het bisdom van groot belang.

Diocesane Missieraad
Raad voor Diaconie
Stichting Bisschoppelijk Museum
Kathedraal Kapittel
Diocesane Priesterraad
Diakenberaad
Diocesane Lekenraad
Raad voor Economische Aangelegenheden
Commissie van Beheer 
05-03-2005