Nieuws

01 JAN

Evangelisatie 2009

Het bisdom van 's-Hertogenbosch vierde in 2009 haar 450-jarig bestaan. Dit jubileum en de jaren daar naar toe stonden in het teken van het thema evangelisatie. Bisschop Hurkmans presenteerde zijn meerjaren evangelisatieplan begin 2004 aan paus Johannes Paulus II tijdens het Ad-Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome.

De uitgangspunten van het evangelisatieproject kunt u lezen in de brochure Evangelisatie 2009.

2004 JAAR VAN DE AANKONDIGING

Vanuit diverse parochies in het bisdom zoeken jongeren andere jongeren om samen naar Keulen te gaan in 2005.
In de Sint Janskathedraal start een eerste Evangelisatieproject in samenwerking met de Gemeenschap Emmanuel.
2005 JAAR VAN DE WERELDJONGERENDAGEN

Evangelisatieteams gaan naar scholen, universiteiten, etc. om jongeren voor de Wereldjongerendagen te werven.
In augustus 2005: Wereld Jongeren Dagen in Keulen.
Geïnspireerd door de WJD gaan jongeren en ouderen gedurende twee weken in het bisdom op 'parochiemissie', tijdens de Advent.
2006 JAAR VAN DE MISSIE

In de Vasten gaan jongeren en ouderen voor de tweede keer op 'parochiemissie' op meerdere plaatsen in het bisdom.
In de Advent gaan jongeren en ouderen voor de derde keer op 'parochiemissie' op in het bisdom.
2007 JAAR VAN HET GEBED

Kloosters, gezinnen, parochies, gebedsgroepen en individuen bidden dit jaar voor meer geloof, bekeringen, nieuwe roepingen, vitaal kerkelijk leven en voor het welslagen voor het evangelisatiejaar in 2009.
2008 JAAR VAN DE VORMING

De dragers van de evangelisatie: priesters, diakens, pastoraal werkers, pastoraal assistenten en ook jongeren, gezinnen, ouderen, enzovoort krijgen een uitgebreid vormingsprogramma aangeboden.
2009 JAAR VAN DE EVANGELISATIE

Het jubileumjaar 2009, het Jaar van de evangelisatie, is het hoogtepunt. Er is een pelgrimstocht naar Rome en vanuit de kathedraal en in het hele bisdom zijn er bezinningsdagen, studiedagen en vieringen. Speciale aandacht is er voor de minder draagkrachtigen, ouderen, zieken en gehandicapten. Ook zijn er culturele, politieke en artistieke activiteiten.

01-01-2004