legal entity identifier (LEI)

Verschillende parochies en andere kerkelijke instellingen hebben van hun bank het verzoek gekregen om een LEI aan te vragen.
Vooral Rabobank en ING zijn momenteel hiermee bezig.
 
LEI staat voor legal-entity-identifier en het hebben van een LEI-code zou op grond van Europese regelgeving met ingang van 3 januari 2018 verplicht worden voor alle rechtspersonen (en dus ook kerkelijke instellingen) die aandelen, obligaties, futures of opties kopen of verkopen of verkrijgen.
 
Op dit moment verstrekt binnen Nederland alleen de Kamer van Koophandel LEI-nummers.
 
Een LEI kan alleen door de Kamer van Koophandel worden verstrekt aan instellingen die in het Handelsregister bij de KvK zijn ingeschreven.
Zoals bekend geldt voor parochies en andere kerkelijke instellingen geen inschrijvingsplicht bij de KvK en is ook steeds ontraden dat parochies zich zelfstandig inschrijven.
 
Aan het verkrijgen van een LEI zijn kosten verbonden (eenmalig registratietarief € 65,- excl. BTW en jaarlijkse bijdrage € 40,- exclusief BTW)
 
Het is op dit moment onduidelijk of het hebben van een LEI alleen verplicht is voor instellingen die zelf rechtstreeks aan- en verkooptransacties op de beurs verrichten of ook voor instellingen die dit via een bank of een beleggingsonderneming doen.
 
Om hierover duidelijkheid te verkrijgen wordt momenteel vanuit CIO-K met de AFM en de Nederlandse Vereniging van Banken overleg gepleegd.
Tevens wordt bezien of het mogelijk is een LEI te verkrijgen zonder een KvK-inschrijving. Zodra de uitkomst van dit overleg bekend is, zal het bisdom u hierover informeren.
 
Tot die tijd gelieve nog geen LEI aan te vragen.