Teruggaaf energiebelasting

 

Voor de kerkgenootschappen en de zelfstandige onderdelen daarvan, zoals een parochie, bestaat de mogelijkheid tot teruggave van 50% van de betaalde energiebelasting. Zowel voor kerkgebouwen als voor overige kerkelijke gebouwen die in gebruik zijn bij de parochie, kan deze belasting voor 50%  worden teruggevraagd.

Via belastingdienst.nl kan het formulier voor teruggave van de energiebelasting worden opgevraagd. Voor elk gebouw moet een apart formulier worden ingevuld. Het is aan te raden om de bijbehorende toelichting goed door te lezen.


De teruggaaf voor energiebelasting moet aangevraagd zijn binnen 13 weken nadat de energienota is ontvangen door de verbruiker (kerk).  Indien u uw aanvraag niet binnen dertien weken na ontvangst van de afrekening verstuurt, zal uw verzoek wel door de belastingdienst in behandeling worden genomen, maar u heeft dan geen recht meer op het maken van bezwaar.